^Back To Top
  
  
  

Начало

Начало

Детска градина „Моряче” е открита на 28.12.1977г. с капацитет осем градински и четири яслени групи. Именувана е ОДЗ №9 „Владимир Павлов”.

През 1985 г е призната на национално ниво за образец по организация и системна работа в областта на физическото възпитание и детските спортове.

През 1987 година е изграден мини стадион с футболно игрище, асфалтова пробегна площадка и писта за ролкови кънки. През същата година става база за педагогическа практика на УИ „Хр. Ботев”, Бургас.

През 1993г. получава името „Моряче” и променя статута си на детска градина с капацитет седем групи.

През 1995/96г. е включена в в списъка с авторовите детски градини за участието си в изработване и апробиране на образователното предписание „Нео гея” акцентиращо на екологосъобразното възпитание на подрастващите.

Прочети още: Начало

За нас

Ние сме морячета, ние сме русалки.
Силни сме и умни, нищо че сме малки....

 

   В детска градина "Моряче"- гр. Бургас се обучават, възпитават и отглеждат деца в седем градински и една яслена групи.
   Помещенията са просторни, базата е добре поддържана и осъвременена. Има изградени оригинални тематични центрове за обогатяване знанията на децата, кабинети по музика и рисуване. Огромният двор разполага с детски площадки , съоръжения за игри и спортуване, футболно и баскетболно игрище, площадка за обучение по безопасно движение. В детското заведение има изграден самостоятелен физкултурен салон, оборудван с необходимите уреди за спорт.

   Екип от квалифицирани педагози и специалисти развиват способностите и заложбите на децата, подготвят ги успешно за новата социална роля-ученик. Допълнителни дейности, които се осъществяват по желание на родителите: занимателен английски език, курс по психология, народни танци, занимания по футбол, изящни и приложни изкуства.

   Възпитаниците на детското заведение многократно са отличавани за участията си в различни конкурси: музикални, спортни, за изобразителни и литературни умения.

 

ХИМН-а на детското заведение:

"Имаме приятелче, огнено драконче

и делфин, казва се Мартин.
Като кораб свети нашата градина,
Нека да пътува из морето синьо...

Буря щом настане, спускаме платната

никак не е страшно, тя ни е позната.

Прочети още: За нас

Подкатегории

Copyright © 2023. Planiks Rights Reserved.