^Back To Top
  
  
  

Профил на купувача

Актуални обществени поръчки:

Детска градина „Моряче” ОБЯВЯВА процедура за определяне /избор/ на заявител по Схема „Училищен плод” и по Схема „Училищно мляко” за период от три учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 година.  

Определяме срок за набиране на предложенията за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” – 7 /седем/ календарни дни, считано от датата на публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Детска градина „Моряче” -  01.04.2019 г.

Краен срок за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” – 08.04.2019 г. включително, до 15,30часа

Документи:  Предложение      Обява

Решение:    Заповед заявител

 

Copyright © 2024. Planiks Rights Reserved.