^Back To Top
  
  
  

Начало

Откриване на две обновени площадки

               На 15.09.2021г  с откриването на Новата учебна година за децата на ДГ "Моряче" бяха открити

               и две обновени детски площадки по Проек на Община Бургас!

                Снимки от събитието може да разгледате  тук.

Copyright © 2023. Planiks Rights Reserved.