^Back To Top
  
  
  

Прием в детска градина

   Приемът на децата в Детска градина МОРЯЧЕ - гр. Бургас се извършва по електронен път.

   Всички деца, кандидатстващи за приемане в общинските детски градини и ясли на територията на Община Бургас се регистрират в Електронната система за записване на деца в детски градини и ясли на територията на Община Бургас.

   Класирането при приема на деца се осъществява на базата на точкова система.

   Всяка година Община Бургас публикува ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА  в общински самостоятелни детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи на територията на община Бургас.

   Извън електронния прием, в детската градина могат да се приемат деца, единствено при наличие на свободни места в групите.

 

   ® ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ ГРАДИНСКИ ГРУПИ

  ® ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ В ЯСЛА

Copyright © 2024. Planiks Rights Reserved.