^Back To Top
  
  
  

Начало

Прием 2023/2024г

Детски празник "Творителница - Будителница"

На 25.10.2022г децата от подготвителни групи "Морска звезда" и "Любознайко"  на детска градина "Моряче" се включиха в  Детски празник "Творителница - Будителница" с  децата  от 1  до 4 клас на  ОУ"Антон Страшимиров" посветен на Деня на народните будители!  Празника се организира от стденти специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика" от БСУ!

Снимки може да разгледате https://www.facebook.com/detskagradinamoriache

Есенна работилница

 Снимки може да разгледате на https://www.facebook.com/detskagradinamoriache!

Copyright © 2023. Planiks Rights Reserved.