^Back To Top
  
  
  

Начало

Начало

Детска градина „Моряче” е открита на 28.12.1977г. с капацитет осем градински и четири яслени групи. Именувана е ОДЗ №9 „Владимир Павлов”.

През 1985 г е призната на национално ниво за образец по организация и системна работа в областта на физическото възпитание и детските спортове.

През 1987 година е изграден мини стадион с футболно игрище, асфалтова пробегна площадка и писта за ролкови кънки. През същата година става база за педагогическа практика на УИ „Хр. Ботев”, Бургас.

През 1993г. получава името „Моряче” и променя статута си на детска градина с капацитет седем групи.

През 1995/96г. е включена в в списъка с авторовите детски градини за участието си в изработване и апробиране на образователното предписание „Нео гея” акцентиращо на екологосъобразното възпитание на подрастващите.

Прочети още: Начало

Copyright © 2021. Planiks Rights Reserved.