Пинокио

Девиз на група „Пинокио”
„Да играем и да спортуваме заедно”

Екип:
Румяна Вангелова – старши учител, защитила І ПКС; ръководител на Клуб на приказката към ОДЗ №15 „Моряче” гр. Бургас ; създател на сборник пособие за родители, учители и специалисти на тема „Игри с пръсти за деца от предучилищна възраст” – 2013 г.
Милена Христова – старши учител, защитила V ПКС.
Стоянка Кръстева – пом.възпитател.

DSC03288 DSC03291 DSC03292 DSC03293 DSC03294 DSC03295 DSC03308